Ochrona patentowa bioróżnorodności morskiej poza granicami jurysdykcji państw oraz problemy z zastosowaniem reżimu własności intelektualnej (TRIPS)

Abstract
Artykuł wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność morska z perspektywy prawa międzynarodowego i Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Następnie podjęte jest zagadnienie możliwości zastosowania reżimu, określonego w Konwencji NZ o prawie morza z 1982 r. (UNCLOS), morskich badań naukowych do tzw bioposzukiwań (bioprospecting). Wreszcie, artykuł analizuje problematykę możliwości patentowania elementów bioróżnorodności oraz zastosowania TRIPS do morskich zasobów genetycznych znajdujących się poza granicami jurysdykcji państw.
Description
Keywords
Citation
K. Marciniak, Ochrona patentowa bioróżnorodności morskiej poza granicami jurysdykcji państw oraz problemy z zastosowaniem reżimu własności intelektualnej (TRIPS), Prawo morskie, t. XXIX, s. 207 – 241
Belongs to collection