«Piorun mściwe ostrzy strzały.» Wizja świata w exemplach barokowego kaznodziei Franciszka Kowalickiego SI

Abstract
Exempla - krótkie, obrazowe przykłady, wplecione w tok kazań - używane były przez kaznodziejów w celu unaocznienia słuchaczom przekazywanych wartości. Przeważnie korzystano z przykładów biblijnych bądź hagiograficznych. Praktyka Kowalickiego jest tu interesująca, ponieważ sięga on przeważnie po tzw. przykłady z życia - historie straszliwe, curiosa. Obraz świata, jaki wyłania się z exemplów, nie ma rodowodu stricte biblijnego - główną rolę w jego uformowaniu odgrywa inwencja kaznodziei; obraz ten unaocznia dość oryginalne poglądy metafizyczne Kowalickiego. Tekst zawiera analizę strukturalną exemplów Kowalickiego oraz indeks motywów.
Description
Citation
Maryl, Maciej (2008) „«Piorun mściwe ostrzy strzały.» Wizja świata w exemplach barokowego kaznodziei Franciszka Kowalickiego SI, w: Skarby pilności. Materiały ze studenckiej konferencji naukowej poświęconej literaturze i kulturze baroku, red. Marta M. Kacprzak i Paweł Kozioł, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, ss. 64-72.
Belongs to collection