Instytucjonalna pomoc rodzinie na przykładzie MOPS w Radomiu

Abstract
Artykuł przedstawia lokalne podmioty działające na rzecz rodziny i ich rolę. Następnie charakteryzuje zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w stosunku do rodzin objętych pomocą - w tym też analizę przyznawanych świadczeń rodzinnych za lata 2004-2007.
Description
Keywords
Citation
Durasiewicz A., Instytucjonalna pomoc rodzinie na przykładzie MOPS w Radomiu – w: „Biuletyn Informacyjny Diagnoza Socjalna Regionu Radomskiego Nr 1/2008”, pod redakcją M. Gagackiej, wyd. Politechnika Radomska, Radom 2008
Belongs to collection