Diagnoza Internetu 2009

Abstract
Diagnoza Internetu 2009 jest jednym z pierwszych projektów koncentrujących się wyłącznie na osobach, które intensywnie korzystają z internetu w Polsce. Specyfiką tego badania jest również niezwykle silny nacisk na determinanty i konsekwencje społeczno-psychologiczne używania internetu. Dlatego głównym obszarem tematycznym opisu wyników są motywy korzystania z internetu, determinanty osobowościowe i emocjonalne, postawy, potrzeby i wartości leżące u podstaw różnych wzorców korzystania z tego medium. Ważną częścią jest także opis relacji społecznych realizowanych za pomocą internetu, rola wsparcia społecznego i zaangażowanie internautów w życie lokalnych społeczności (tych pozainternetowych). Specyfiką badania relacji w Diagnozie Internetu 2009 jest zastosowana metodologia. Badano próbkę relacji internetowych i pozainternetowych oraz ich konsekwencje dla dobrostanu psychicznego, jaki respondenci mieli w dniu badania. Z tego punku widzenia Diagnoza Internetu 2009 jest badaniem służącym uzupełnieniu i pogłębieniu posiadanej wiedzy, głównie z perspektywy psychologii społecznej, na temat społecznych i psychologicznych determinantów i konsekwencji korzystania z internetu.
Description
Keywords
Citation
Krejtz, K. (red. nauk.); Toczyski, P. (koord. proj.); Milewski, J. (koord. techn.). Diagnoza Internetu 2009. Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Belongs to collection