Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych

Abstract
Istota prognozowania na podstawie szeregów czasowych. Metodologia ARIMA. Metody sezonowej korekty danych: X-12 ARIMA i TRAMO/SEATS. Analiza i modele szeregów czasowych cen skupu zbóż (pszenicy, żyta), mleka i żywca (wołowego, wieprzowego, drobiowego). Weryfikacja prognostyczna metod empirycznych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 10
Keywords
Citation
Belongs to collection