Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej

Abstract
Relacja między producentem rolnym, przetwórcą rolno-spożywczym a konsumentem. Rola przetwórcy w modelu wzrostu produkcji rolno-spożywczej. Wzrost produkcji spożywczej i czynniki go kształtujące: zasoby ziemi i ich produktywność; wzrost produkcji rolnej; poprawa efektywności produkcji.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 13
Keywords
Citation
Belongs to collection