Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich

Abstract
Charakterystyka rolnictwa polskiego na tle węgierskiego i niemieckiego: powierzchnia i struktura użytków rolnych; zatrudnienie; struktura agrarna; organizacja produkcji. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i wyników gospodarstw: zbożowych o różnej sile ekonomicznej (w ESU); roślinnych z pozostałymi uprawami polowymi; roślinnych w latach 2006-2008 w zależności od wielkości ekonomicznej w Polsce, na Wegrzech i w Niemczech; zbożowych i z pozostałymi uprawami w badanych krajach w latach 2006-2008; zbożowych i z pozostałymi uprawami polowymi, które odtwarzały lub nie odtwarzały materii organicznej w glebie. Czynniki determinujące zmianę dochodu z działalności rolniczej i rozwój polskich gospodarstw z typową produkcją roślinną. Próba określenia optymalnej wielkości ekonomicznej gospodarstw roślinnych w badanych krajach.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 19
Keywords
Citation
Belongs to collection