Nowe równowagi produkcyjne w polskim sektorze rolniczym na tle tendencji unijnych i światowych (ujęcie modelowe)

Abstract
Modelowanie równowagi ogólnej i cząstkowej. Równowaga produkcyjna i rynkowa w rolnictwie. Równowaga sektorowa i narodowa. Wyniki empiryczne dochodzenia do równowagi produkcyjnej w sektorze żywnościowym.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 23
Keywords
Citation
Belongs to collection