Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych

Abstract
Surowce do produkcji biopaliw na tle uwarunkowań rynków światowych: zboża - produkcja, zużycie, handel; oleiste - produkcja, konsumpcja, handel. Światowy rynek biopaliw: regulacja rynku; produkcja bioetanolu i biodiesla. Wpływ produkcji biopaliw na rynek zbóż i rynek oleistych. Prognoza rozwoju produkcji i zużycia biopaliw.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 29
Keywords
Citation
Belongs to collection