Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej

Abstract
Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2011 r. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, tuczniki. Wybrane zagadnienia prognozowania. Projekcja na 2014 r. kosztów produkcji i wyników ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe. Wybrane zagadnienia chowu krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych. Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe wytwarzania mleka w gospodarstwach ekologicznych w Polsce i krajach UE. Nadwyżka bezpośrednia z produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych w roku 2009 i 2011.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 50
Keywords
Citation
Belongs to collection