Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

Abstract
Mechanizmy ekonomiczne kształtowania cen surowców rolnych. Modele analizy i krótkookresowego prognozowania cen na podstawie zależności przyczynowych. Modele równowagi cząstkowej sektora rolnego. Prawidłowości w kształtowaniu się miesięcznych cen produktów rolnych. Krótkookresowe prognozy cen surowców rolnych. Projekcje światowych cen surowców rolnych z modeli równowagi cząstkowej - ocena ext post. Przykłady prognozowania długookresowego cen skupu surowców rolnych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 52
Keywords
Citation
Belongs to collection