Wielowymiarowe porównania systemów zdrowotnych w krajach OECD w kontekście realizowanych modeli ochrony zdrowia

Abstract
Niniejszy tekst dotyczy zagadnień przekształceń systemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych. Autor stawia pytanie czy wobec różnicowania się systemów zdrowotnych poprzez wzajemne zapożyczanie rozwiązań istnieje sens analizy systemów zdrowotnych poprzez odnoszenie się modeli ochrony zdrowia. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazał, że stosowane rozwiązania modelowe wywierają istotny statystycznie wpływ na kształtowanie się charakterystyk ochrony zdrowia. Jednocześnie eksponowanie podejścia modelowego wraz z koncentracją wyłącznie na kwestiach ekonomicznych powinno zostać uznane za zbyt wąskie i nie oddające istoty zróżnicowania systemów zdrowotnych. Niezbędne jest całościowe podejście, uwzględniające różne elementy systemu ochrony zdrowia w szczególności: mechanizmów alokacji oraz rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych.
Description
Keywords
Citation
Prace Naukowe UE we Wrocławiu, PN Finanse Publiczne nr 112 (2010), s. 1-15
Belongs to collection