Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie

Abstract
WPR a zmiany w polskim rolnictwie w świetle danych FADN: dopłaty do działalności operacyjnej; dochody gospodarstw rolnych; zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej; produkcja i koszty. Zmiany w polskim rolnictwie a WPR w opinii rolników.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 38
Keywords
Citation
Belongs to collection