Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Abstract
Uwarunkowania globalne rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich. Dysproporcje w rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich na tle krajów UE. Analiza obszarów wiejskich. Długookresowy rozwój gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich. Ocena możliwości osiągania celów długookresowych, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w oparciu o nowe instrumenty WPR w perspektywie 2020 r.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 42
Keywords
Citation
Belongs to collection