Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)

Abstract
Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Wskaźnikowa ocena międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego. Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi. Jakościowo-cenowe wskaźniki konkurencyjności w handlu produktami rolno-spożywczymi w Polsce. Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa i wybranych produktów przetwórstwa spożywczego. Ocena wpływu produktywności i efektywności na pozycję konkurencyjną przemysłu spożywczego. Wpływ subsydiów eksportowych i promocji produktów rolno-spożywczych na pozycję konkurencyjną producentów żywności.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 40
Keywords
Citation
Belongs to collection