Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - na poszczególnych poziomach administracyjnych

Abstract
Uprawnienia i obowiązki ustrojowe administracji publicznej w Polsce w dziedzinie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ocena koordynacji i współpracy pomiędzy instytucjami na rzecz rozwoju rolnictwa. Koordynacja i współpraca pomiędzy instytucjami szczebla lokalnego działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Działalność koordynacyjna instytucji wspierających przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 47
Keywords
Citation
Belongs to collection