Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (1). Materiały do syntezy

Abstract
Założenia WPR na lata 2014-2020. Kwestie finansowe i legislacyjne WPR 2014-2020 - stan na 15 grudnia 2012 r. Środki na rozwój obszarów wiejskich w wieloletnim budżecie unijnym na lata 2014-2020. Analiza polityki wspierania rolnictwa w Rosji: przemiany strukturalne; poziom i struktura produkcji; handel rolno-spożywczy; wsparcie rolnictwa.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 64
Keywords
Citation
Belongs to collection