Monitoring taśm z linkami stalowymi

Abstract
Description
Przedstawiony w artykule system pomiarowy zgodnie z postawionymi założeniami pracuje w sposób ciągły, co ma szczególne znaczenie przy diagnozowaniu wzdłużnych zmian spójności osnowy gumowej taśmy w trakcie jej eksploatacji.
Keywords
Citation
Belongs to collection