The conditions of the development of human capital in agriculture and in rural areas

Abstract
Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne. Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich: edukacja, kultura, nowoczesne technologie. Struktura społeczna i demograficzna oraz aktywność zawodowa ludności z gospodarstw o różnym poziomie konkurencyjności.
Description
Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 1.1
Keywords
Citation
Belongs to collection