Expectation and challenges for Food Sector from the EU enlargements perspective

Abstract
WPR - nowe wyzwania w kontekście globalnym. Rozwój serbskiego sektora żywnościowego przed integracją z UE. Wyzwania przed macedońskim sektorem mleka krowiego w obliczu rynku UE. Perspektywa stosowania międzynarodowych standardów zarządzania jakością w ukraińskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Obszary wiejskie w kontekście stałego rozwoju bezpieczeństwa żywnościowego. Kierunki rozwoju handlu zagranicznego artykułami rolno-żywnościowymi Ukrainy. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Białorusi w warunkach globalizacji. Przemysł mleczarski Ukrainy - stan, problemy, perspektywy. Bezpieczeństwo żywnościowe - monitoring jego poziomu w systemie bezpieczeństwa państwa.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 31.1
Keywords
Citation
Belongs to collection