Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego

Abstract
Produkcja biopaliw a bezpieczeństwo żywnościowe – konkurencja i współzależności. Surowce do produkcji biopaliw na tle uwarunkowań rynków światowych. Światowy rynek biopaliw. Wpływ produkcji biopaliw na rynek zbóż i rynek oleistych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 70
Keywords
Citation
Belongs to collection