Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce

Abstract
Naturalne uwarunkowania rozwoju klastrów w krajowym sektorze rolno-żywnościowym. Wpływ klastrów na konkurencyjność krajowego sektora rolno-żywnościowego. Polityka klastrowa w kształtowaniu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 92
Keywords
Citation
Belongs to collection