Znaczenie marki dla konsumenta na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Abstract
W warunkach nasilonej konkurencji rynkowej i wszechogarniającego bogactwa produktów to klient staje się najważniejszy. Kluczowym elementem tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstw jest wiedza z zakresu problematyki zachowań nabywców. celem prowadzonych badań empirycznych, obejmujących grupę mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, było określenie wpływu poszczególnych czynników na decyzje nabywcze konsumentów. W artykule autorki przedstawiają znaczenie marki na tle pozostałych determinant zakupowych.Badania pierwotne zostały przeprowadzone wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowane zostały w okresie kwiecień–czerwiec 2012 roku, wykorzystaną techniką badawczą był wywiad kwestionariuszowy. Do analizy ostatecznej zakwalifikowano 535 kwestionariuszy.
Description
Keywords
Citation
K. Liczmańska, A. Wiśniewska, Znaczenie marki dla konsumenta na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie 2013 413, 71-83
Belongs to collection