Wpływ implementacji modelu przejścia i modelu pomiarowego na działanie filtru cząsteczkowego

Abstract
W artykule przedstawiono wpływ różnych realizacji modelu przejścia oraz modelu pomiarowego na działanie filtru cząsteczkowego. Zaproponowano przy tym kilka metod aproksymacji tych warunkowych funkcji gęstości prawdopodobieństwa.

The results of different implementations of system model and measurement model for particle filter are presented in the paper. Several approximation methods for those conditional probability density functions are proposed.
Description
Keywords
Citation
Piotr Kozierski: Wpływ implementacji modelu przejścia i modelu pomiarowego na działanie filtru cząsteczkowego. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 03/2012, s. 54-57.
Belongs to collection