Wpływ różnych rodzajów szumu na działanie filtru cząsteczkowego

Abstract
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju szumu na jakość działania filtru cząsteczkowego. W rozdziale pierwszym krótko opisano filtr cząsteczkowy. W drugim rozdziale przedstawiono różne rodzaje szumów. Wyniki symulacyjne zostały przedstawione w rozdziale 3.

The paper presents effect of few kinds of noises on the particle filter performance. There are used 5 noise types: white, pink, brown, blue and purple. Particle filter is briefly describes in the Chapter 1. In Chapter 2 presents different types of noise. The simulation results are in Chapter 3.
Description
Keywords
Citation
Piotr Kozierski, Marcin Lis: Wpływ różnych rodzajów szumu na działanie filtru cząsteczkowego. Materiały pokonferencyjne z XIV Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich OWD 2012, Archiwum konferencji PTETiS, vol. 31, s. 47-48.
Belongs to collection