Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji

Abstract
Dochód producenta rolnego a renta polityczna i ekonomiczna. Substytucja między rentą ekonomiczną i polityczną. Ilustracja empiryczna kształtowania się substytucji obu rent. Renta polityczna a inwestycje producentów rolnych. Ilustracja empiryczna relacji renty politycznej i inwestycji u producentów rolnych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 97
Keywords
Citation
Belongs to collection