Pomiędzy błazeństwem a capriccio. Uwagi o grotesce w późnobarokowej poezji religijnej

Abstract
Artykuł analizuje problem groteskowości w polskiej poezji religijnej późnego baroku (Baka, Falęcki, Juniewicz) w kontekście siedemnastowiecznej teorii poezji i retoryki, a zwłaszcza teorii komizmu stworzonej przez Emanuele Tesaura.
Description
Keywords
Citation
M. Pieczyński, Pomiędzy błazeństwem a capriccio. Uwagi o grotesce w późnobarokowej poezji religijnej, „Barok”, R. 12, 2005, nr 2
Belongs to collection