Uniwersytet katolicki: dlaczego uniwersytet, dlaczego katolicki?

Abstract
Celem rozważań jest próba rekonstrukcji fundamentów tożsamości katolickiego uniwersytetu. Temat ten wydaje się być istotny nie tylko dla uniwersytetu, jako szczególnego przedstawiciela zachodniej cywilizacji, lecz także dla katolicyzmu, który potrzebuje dwóch skrzydeł, wiary i rozumu, aby móc prowadzić ludzkiego ducha ku wyżynom kontemplacji prawdy. Z pewnością znajdzie się wielu przedstawicieli uniwersytetu, którzy potwierdzą słowa Epikteta o edukacji: „nie ufajmy tym licznym, którzy twierdzą, że tylko ludziom wolnym należy się wykształcenie, zaufajmy raczej tym filozofom, którzy mówią, że tylko wykształceni są ludźmi wolnymi”. Jednakże w świetle słów Jezusa Chrystusa, „wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32), stanowisko Epikteta zyskuje na znaczeniu, jako że naprawdę wolną osobą wydaje się być dopiero ta wykształcona na prawdzie.
Description
Keywords
Citation
Uniwersytet katolicki: dlaczego uniwersytet, dlaczego katolicki?, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, red. ks. T. Duma, A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydział Filozofii KUL, Lublin 2014