Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych

Abstract
Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE. Przeobrażenia w cechach społeczno-demograficznych kierowników rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach nasilającej się konkurencji w świetle badań terenowych. Aktywność ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych. Cechy społeczno-ekonomiczne kierowników gospodarstw rolnych na Ukrainie.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 84
Keywords
Citation
Belongs to collection