Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów

Abstract
Miejsce i rola produkcji bydlęcej w rolnictwie polskim i w wybranych krajach. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach mlecznych (typ 45) badanych krajów w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008-2010. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła (typ 49) badanych krajów w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008-2010. Kompleksowa ocena efektywności gospodarstw z chowem bydła w badanych krajach. Efektywność gospodarstw z chowem bydła według wielkości ekonomicznej obliczona z zastosowaniem metody DEA. Czynniki istotnie determinujące zmianę dochodu z działalności rolniczej polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła. Stan i kierunki rozwoju produkcji wołowiny w Polsce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 86
Keywords
Citation
Belongs to collection