Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza)

Abstract
Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. Monitorowania oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności. Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008. Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex ante i ex post efektów zmian WPR i w uwarunkowaniach makroekonomicznych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 184
Keywords
Citation
Belongs to collection