Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Sląsku - zarys problematyki

Abstract
Artykuł dotyczy uchodźców z Grecji, którzy w wyniku greckiej wojny domowej w latach 1948-1951 przybyli na Dolny Śląsk. Artykuł, oparty w dużej mierze na historiach mówionych, dotyka problemu zróżnicowania etnicznego uchodźców (Grecy i Macedończycy), jak i ich adaptacji i integracji na Dolnym Śląsku.
Description
Keywords
Citation
A. Kurpiel, Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Sląsku - zarys problematyki [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2012, s. 157-169
Belongs to collection