Papież – Polak

Abstract
Narodowość Papieża nie zawsze wydaje się być czymś ważnym dla tych, którzy stają wobec fenomenu Jana Pawła II. Lecz nie dla niego samego. Mówi o niej zawsze z namaszczeniem i wielkim szacunkiem. Swojej narodowości nigdy się nie wypiera, co więcej – zawsze występuje jako Papież Polak i jest z tego dumny, nawet na arenie międzynarodowej. Właśnie dzięki temu Ojca Świętego można śmiało nazwać ambasadorem polskości, krzewicielem polskiej kultury, czy największym synem narodu polskiego. Poza tym jednak, Jana Pawła II cechuje coś jeszcze. Kultywując własną narodowość, okazuje się też niezłomnym rzecznikiem prawa każdego narodu do suwerenności i rozwoju, a przez to – konsekwentnym zwolennikiem pokojowego współistnienia wszystkich narodów.
Description
Keywords
Citation
Papież – Polak, w: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 265-279