Edukacja a naród

Abstract
Edukacja jako kształtowanie człowieka, wyprowadzanie go ze stanu natury do stanu dojrzałego człowieczeństwa, wymaga proporcjonalnego kontekstu kulturowego, który można odnaleźć ostatecznie jedynie w narodzie. Naród jest bowiem społecznością konieczną dla pełnej aktualizacji osobowych potencjalności człowieka. Każdy człowiek potrzebuje adekwatnych warunków dla własnego rozwoju i takie warunki znajduje jedynie w narodzie. Z próby korelacji edukacji i narodu wynika, że 1) edukacja do pełni człowieczeństwa nie jest możliwa poza społeczeństwem; 2) najbardziej eminentną formą społeczeństwa jest naród; 3) edukacja jest możliwa w pełni tylko w narodzie.
Description
Keywords
Citation
Edukacja a naród, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2005, s. 119-127