Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczo-symboliczna

Abstract
Celem niniejszej pracy jest analiza procesu stawania się poetą, zaś głównym punktem zainteresowań jest rekonstrukcja przemian tożsamościowych i etapów poetyckiej kariery. Projekt badawczy obejmował gromadzenie danych poprzez obserwację uczestniczącą, wywiady swobodne, wywiady e-mailowe oraz materiały zastane w postaci zawartości stron internetowych poświęconych poezji, artykuły publikowane w pismach literackich, opublikowane wywiady z poetami, biografie, wspomnienia znanych i uznanych poetów. Ramą teoretyczną pracy jest symboliczny interakcjonizm, zaś ramą metodologiczną metodologia teorii ugruntowanej.
Description
Keywords
Citation
Izabela Ślęzak (2009) Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczo-symboliczna. Przegląd Socjologii Jakościowej t. 5 nr 1.
Belongs to collection