Możliwości zastosowania hipnozy w pedagogice

Abstract
W artykule poruszono następujące kwestie: czym jest hipnoza i autohipnoza, jakie stwarza zagrożenia, a jakie korzyści. Ponadto, istnienia podobieństw niektórych metod wychowania i metod indukowania hipnozy, jak sugestia i perswazja oraz pedagogiki niedyrektywnej i takiegoż nurtu w hipnozie. Omówiono również historyczne i współczesne zastosowania hipnozy w teorii, a zwłaszcza w praktyce pedagogicznej. Wskazano także na znaczenie sugestii i autosugestii w procesie terapii pedagogicznej i w samowychowaniu człowieka. W artykule zawarto liczne odwołania do badaczy i badań wymienionej wyżej problematyki.
Description
Czy zastosowano hipnozę i autohipnozę w teorii i praktyce pedagogicznej? Na ile jest to bezpieczne? Czy lepiej stosować hipnozę czy autohipnozę? Jakie korzyści oferuje hipnoza oraz sugestia w procesie terapii pedagogicznej, w procesie wychowania i samowychowania?
Keywords
Citation
P. Zieliński, Możliwości zastosowania hipnozy w pedagogice, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Pedagogika” 2004, t. 13, s. 219-225.
Belongs to collection