Własny region w szkolnej edukacji geograficznej wobec procesu globalizacji

Abstract
W ostatnich latach coraz wyraźniej zaczynamy odczuwać potrzebę zwiększenia wymiaru w jakim jest realizowana edukacja regionalna. Bezspornym wydaje się przy tym, że musi być ona poddana odpowiedniej modernizacji. Nie ilość jest przecież ważna, ale przede wszystkim jakość. Nauczanie o własnym regionie, tak jak to było czynione przed laty, przyniesie zapewne mizerne rezultaty. Edukacja regionalna bezwzględnie musi być nowoczesna – i to nie tylko w formie (bo „stare” metody wcale nie muszą być mniej skuteczne), ale przede wszystkim w treści. Z jednej strony podlega ona konieczności spełniania wymogów współczesnego świata, z drugiej natomiast ma być zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami globalizacji. Zjawisko globalizacji zachodzące we współczesnym świecie jest często postrzegane jako zagrożenie dla zachowania tożsamości narodowej, etnicznej czy lokalnej. Najprawdopodobniej w efekcie obecności Polski w Unii Europejskiej te negatywne skutki globalizacji przybiorą na sile. Z powodu pojawienia się zagrożeń dla tożsamości narodowej i regionalnej celowym wydaje się dużo silniejsze, niż dotychczas włączenie do zakresu edukacji regionalnej problematyki specyfiki ekonomicznej regionów. Zwłaszcza analizy ich słabych i mocnych stron i w kontekście tego, dalszych szans i zagrożeń dla rozwoju. Albowiem jednym z atrybutów globalizacji jest bardzo duża mobilność ludzi. Jeśli w obliczu obecności Polski w Unii Europejskiej nie ukażemy młodym ludziom obrazu gospodarki w ich regionie oraz szans jej rozwoju, możemy zwiększyć zagrożenie, że najbardziej wartościowe osoby wyjadą z danego regionu, czy nawet Polski, w poszukiwaniu lepszych warunków samorealizacji i życia. Oczywiście podane przed chwilą działanie nie może być traktowane jako główny czynnik likwidujący zagrożenie emigracji młodych ludzi do krajów tworzących od dawna Unię Europejską, lecz na pewno może być rozpatrywany jako jeden z kilku, które należy przedsięwziąć, aby zahamować tę bardzo realną perspektywę ucieczki najbardziej wartościowych osób z Polski.
Description
Keywords
Citation
Kopeć K., 2004, Własny region w szkolnej edukacji geograficznej wobec procesu globalizacji, [w:] Europa – Region – Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, Ecovast – Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast – Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Białostocki, Białowieża, s. 224-230.