Miejsce geografii na nowym egzaminie maturalnym

Abstract
Egzamin maturalny w nowej formule, której głównymi cechami jest zewnętrzne ocenianie oraz identyczne zestawy zadań części pisemnej w całym kraju, przeprowadzany jest od 2005 r. Można już więc dokonać na podstawie jego wyników pewnego podsumowania i odpowiedzieć na niektóre pytania – np. jakie jest miejsce geografii wśród innych przedmiotów maturalnych? Okazuje się, że jest ona najczęściej wybieranym przedmiotem. Niemniej jednak w liceach ogólnokształcących ustępuje pod tym względem biologii. Pod względem popularności poszczególnych przedmiotów występują istotne różnice już na poziomie województw. Geografia największą popularnością cieszyła się w woj.: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim, natomiast najmniejszą popularnością w woj.: świętokrzyskim, opolskim i pomorskim. Geografia cechuje się ponadto wysoką zdawalnością – w 2006 r. ustąpiła pod tym względem jedynie wiedzy o społeczeństwie. O ile geografia jest przedmiotem o dużej popularności i zdawalności to jednak bardzo rzadko maturzyści piszą ją na poziomie rozszerzonym. Należy spodziewać się, że tego przedmiotu sytuacja na maturze nie ulegnie w najbliższym czasie zmianie.
Description
Keywords
Citation
Kopeć K., 2007, Miejsce geografii na nowym egzaminie maturalnym, [w:] M. Strzyż, A. Zieliński (red.), Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, s. 49-55.