Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym - ujęcie analityczne i empiryczne

Abstract
Popyt jako wyznacznik wzrostu w sektorze rolno-żywnościowym. Wstępne określenie warunków równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym.Rozstępy cenowe w łańcuchu marketingowym żywności. Maksymalizacja funkcji celu przetwórcy a rozstęp cenowy. Popyt ciągniony na produkty rolne. Tempo wzrostu podaży produktów żywnościowych. Warunki równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym. Tempo wzrostu produkcji rolnej. Intensywny a ekstensywny wzrost produkcji rolniczej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 169
Keywords
Citation
Belongs to collection