Równowaga wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym - rozwój metod analitycznych i ich weryfikacja ex-post i ex-ante. Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009

Abstract
Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym. Rozstępy cenowe na głównych rynkach rolno-żywnościowych. Konkurencyjność cenowych zachowań przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 166
Keywords
Citation
Belongs to collection