Model dynamicznego stochastycznego stanu równowagi ogólnej jako narzędzie wspierające formułowanie założeń polityki rolnej. Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009

Abstract
Geneza i koncepcyjna istota modeli DSGE. Możliwości i przykłady zastosowań modeli typu DSGE w analizie różnych aspektów polityki rolnej np. środowiska naturalnego, handlu międzynarodowego, czynników wytwórczych, postępu w rolnictwie i w rozwoju gospodarczym. Rekomendacje dotyczące potencjalnego wykorzystania modelu DSGE w formułowaniu założeń przyszłej narodowej polityki rolnej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 164
Keywords
Citation
Belongs to collection