Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań 2005-2009

Abstract
Skala występowania gospodarstw wysokotowarowych. Potencjał ekonomiczny: wielkość i struktura obszarowa, wyposażenie w trwałe środki produkcji, inwentarz żywy, siła robocza. Aktywność inwestycyjna rolników z gospodarstw wysokotowarowych. Sprawność funkcjonowania gospodarstw. Sytuacja dochodowa. Wpływ wybranych czynników endogenicznych na wzrost konkurencyjności. Zróżnicowanie regionalne w rozwoju segmentu wysokotowarowego w rolnictwie indywidualnym.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 151
Keywords
Citation
Belongs to collection