Ocena konkurencyjności polskich producentów żywnosci po akcesji do Unii Europejskiej (synteza)

Abstract
Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Ocena wskaźnikowa konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi. Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Analiza zasięgu i poziomu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego. Wewnętrzne czynniki i zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności polskich producentów żywności.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 150
Keywords
Citation
Belongs to collection