Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Abstract
Rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Trudności i bariery wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Ocena poziomu i rodzaj nakładów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem systemów zarządzania jakością. Wpływ systemów zarządzania jakością na: koszty produkcji; procesy integracji pionowej; działalność marketingową, potencjał eksportowy, poziom konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 157
Keywords
Citation
Belongs to collection