Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej

Abstract
Zmiany w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich: dynamika, kierunki geograficzne, saldo obrotów, struktura. Zmiany konkurencyjności handlu rolno-spożywczego nowych państw członkowskich po akcesji do UE: wskaźnik Latay'a, wskaźnik RCA, wskaźniki handlu wewnątrzgałęziowego.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 130
Keywords
Citation
Belongs to collection