Conversion of a diesel engine bus into a trolleybus

Abstract
Komunikacja trolejbusowa jako proekologiczna forma transportu miejskiego jest istotnym elementem systemu komunikacyjnego wielu miast, w szczególności w państwach postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Okres transformacji gospodarczej i politycznej nie sprzyjał finansowaniu droższej w eksploatacji formy transportu miejskiego, w wyniku czego pojawiły się znaczące zaległości inwestycyjne, w zakresie infrastruktury i taboru. Tabor trolejbusowy cechuje wyższa cena zakupu niż autobusów więc firmy eksploatujące trolejbusy poszukują alternatywy w odnowie parku taborowego. Gdyńskiego Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej znalazło rozwiązanie w postaci przebudowy autobusów z silnikiem diesla, pozyskanych z rynku wtórnego u zagranicznych partnerów w Europie Zachodniej, na trolejbusy wyposażone w napędy z kasowanych, starszych pojazdów. Rozwiązanie zostało szczegółowo opisane przez autorów w niniejszej publikacji wraz z rozwiązaniami technicznymi, rachunkiem ekonomicznym i propozycjami zastosowania w innych miastach.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection