Recenzja: Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria – badania – praktyka, red. Janina Czapska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 305

Abstract
Description
Keywords
Citation
K. Dąbrowski, recenzja: Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria – badania – praktyka, red. Janina Czapska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 305, [w:] "Wiedza Obronna" 2013, zesz. 1.
Belongs to collection