Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Abstract
Wartości są źródłem podstawowych celów i zadań, jakie powinny być realizowane w ramach procesu edukacji. Wartości nadają sens życiu ludzkiemu, wzbogacają je, rozwijają osobowość człowieka i wyznaczają kierunek jego działania. Indywidualne przekonania i moralność nauczycieli odgrywają zatem istotną rolę w realizacji celów edukacji, a tym samym kształtowaniu tożsamości uczniów. W którym kierunku nauczyciel jednak powinien zmierzać: realizować cele edukacji przekazując uczniom swoje wartości i przekonania czy przedstawiać wachlarz wartości zachęcając tym samym młodych ludzi do tworzenia własnego światopoglądu?
Description
Keywords
Citation
Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? red. J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013