Różewicz po "niemiecku" i Grass po "polsku" : obiegi recepcyjne "Niepokoju" Tadeusza Różewicza w niemieckim kręgu kulturowym i "Blaszanego bębenka" Güntera Grassa w kulturze polskiej

Abstract
Miejsca wspólne polsko-niemieckiego dialogu literackiego: „polski węzeł” Grassa i „translacje innego rzędu” Różewicz: Nazwane „polskim węzłem” motywy polskie u Grassa oraz „translacje innego rzędu” Różewicza prowadzą do pytania o relacje polskiej i niemieckiej kultury i pamięci: kulturowej oraz zbiorowej. Są one przywoływane, gdy pytamy o obraz polskości u autora „Gdańskiej Trylogii” i jego znaczenie w diagnozie niemieckości, na przestrzeni XX w. oraz analizujemy funkcję licznych niemieckojęzycznych intertekstów, odniesień i kryptocytatów, stanowiących całą sieć odesłań do kanonu literatury niemieckiej, obecnych w twórczości autora Niepokoju. Tym co łączy „niemiecką” recepcję twórczości autora Nożyka profesora oraz „polską” recepcję twórczości autora Obierając cebulę jest poszukiwanie miejsc wspólnych w dialogu z pamięcią kulturową „Innego” i wypracowanie w relacjach polsko-niemieckich „pamięci dialogicznej”, będącej szansą na przezwyciężenie „pamięci okaleczonej”.
Description
Keywords
Citation
Mirosława Zielińska, Różewicz po "niemiecku" i Grass po "polsku" : obiegi recepcyjne "Niepokoju" Tadeusza Różewicza w niemieckim kręgu kulturowym i "Blaszanego bęben-ka" Güntera Grassa w kulturze polskiej, [w:] Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, pod red. Mirosławy Zielińskiej i Marka Zybury. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wro-cławskiego, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2013. (seria: Niemcy (Nie)znane? / Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego). - S. [129]-156 : Bibliogr. w przypisach.