Epistemologiczne i kulturoznawcze implikacje kategorii refleksyjności w socjologii współczesnej